Goede Doelen

O.P.A. steunt al meer dan 40 jaar goede doelen. Naast internationale humanitaire noodhulp organisaties betreft het ook kerkelijke, culturele en sociale instellingen, sport- en muziekverenigingen in Sneek en organisaties en stichtingen die zich inzetten voor lokale noodhulp. Aan de volgende goede doelen werden in recente jaren giften verstrekt: PKN Sneek; Stichtingen Trijntje Beimers; Heifer; Vluchtelingenwerk Sneek; Wilde Ganzen; Zending over Grenzen; Edukans; World Servants; De Schuilplaats Sneek; De Voedselbank SWF; De Herberg Sneek; Hospice De Kime; Stichting Leergeld SWF; Rode Kruis; Kledingbus SWF; Voetbalclubs ONS, LSC en WZS; Muziekverenigingen CMV De Harmonie, Stedelijk Muziekvereniging; Advendo Sneek; De Kinderboerderij; Fries Scheepvaart Museum en het Spoorwegmuseum. Sinds oktober 2021 vragen we goede doelen om een aanvraag in te dienen. Informatie hierover vindt u op de website pagina Aanvragen Giften

Hieronder een aantal voorbeelden van goede doelen die in 2021 door OPA financieel gesteund zijn op basis van een aanvraag.

Stichting Children’s Relief: OPA ondersteunt twee kleuterscholen in Roemenië. Door problematische thuissituatie hebben veel kinderen een achterstand in hun ontwikkeling. Zij  spreken gebrekkig. Vaak moeten ze nog leren spelen. In de kleuterscholen is extra aandacht voor hen. Zij leren vaardigheden voor goede aansluiting op de basisschool. Hun vaak ongeschoolde ouders kunnen hen hierbij niet helpen. Het gaat deels om zigeunergezinnen die door de Roemeense bevolking worden genegeerd. Ook krijgen ze een maaltijd en is er aandacht voor hygiëne.

Kleuterschool Casa Lumina in Oradea
Kleuterschool “Het Vuurvliegje” in Slobozia.

Stichting Trijntje Beimers: Het project “Timmeraantanzania” in Kilangala betreft het in gebruik nemen van een werkplaats (VTC – Vak Technisch Centrum) waar naast eenvoudig handgereedschap leerlingen ook elektrische houtbewerkingsmachines leren gebruiken. In de werkplaats zullen allerlei producten en halffabricaten gemaakt worden voor verkoop. Het moet een commercieel werkend timmerbedrijf worden dat financiële onafhankelijkheid nastreeft. De interne school biedt leerlingen een opleiding voor het behalen van een door de overheid erkend diploma. Daardoor ontstaan betere  toekomst- en doorgroeikansen. Bij het Vak Technisch Centrum in Kilangala krijgen ook jongeren uit heel arme gezinnen een kans op een vakopleiding. De houtbewerkingsmachines zijn geleverd door diverse bedrijven uit Friesland en in 2020 verscheept naar Kilangala. OPA ondersteunt met een gift de verbetering van de studenten verblijven en verdere technische scholing van het technisch docenten team van Vak Technisch Centrum.

Instructies voor bediening elektrische machines
Deel van de inrichting met machines uit Friesland

ADRA Nederland: Het project “Meisjes uit Zambia” richt zich op de aanschaf van herbruikbare maandverbanden zodat meisjes onderwijs kunnen blijven volgen. Daarnaast wordt aan 1.000 meisjes voorlichting gegeven over gezondheid en hygiëne. Ongeveer 58% van de Zambiaanse bevolking leeft onder de armoedegrens met een inkomen lager dan € 1,60 per dag.  Dit project sluit goed aan bij de doelstelling van OPA met de focus op de medemens.

ADRA Nederland: Project Meisjes uit Zambia
ADRA Nederland: Project Meisjes uit Zambia

Voetbalvereniging ONS: Project Multiskills. Het doel is dat kinderen zich motorisch breed en veelzijdig kunnen ontwikkelen. Gedurende de trainingen komen alle grondvormen van bewegen aan bod. Multiskills is de leukste en meest veelzijdige manier van trainen, waarbij kinderen allerlei sport- en spelvormen doen die zij nog nooit eerder gedaan hebben. Het is gratis toegankelijk voor alle kinderen in SWF in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. OPA draagt met een gift bij aan deze activiteit. Bij steun aan een sportverenigingen gaat onze interesse uit naar de jeugdafdeling. 

Voetbalvereniging WZS: Project toernooi voor kinderen met een beperking. In de aanvraag stond o.a. het volgende: Doel is om kinderen met een beperking een onvergetelijke dag te laten meemaken. Het jaarlijkse toernooi, waar meer dan 100 kinderen aan deelnemen, is ieder jaar weer een feest voor de deelnemers. Tijdens de Corona periode hebben we geen toernooi kunnen organiseren. De kinderen zien er naar uit dat het toernooi in 2022 weer door kan gaan. Het motto is: “Normaal wat normaal kan en bijzonder waar dit moet. Voetbal voor iedereen”.

ONS: Project Multiskills
WZS: Voetbal voor kinderen met een beperking

Korfbalvereniging de Waterpoort: Door het groeiend aantal jeugdleden is er een tekort aan korfbal korven. Met een gift van OPA kunnen twee nieuwe korven worden aangeschaft.

Stichting Avondvierdaagse Sneek: Met een gift steunen we de avondvierdaagse in 2022. De slotavond zal in 2022 georganiseerd worden met veel muziek in de binnenstad van Sneek. Niet een traditionele slotavond maar een fantastische avond met muziek op diverse plaatsen.

Leger des Heils Sneek: Kerstbon Actie: De aanvraag vermeldt: Doel van de actie is mensen financieel en emotionele ondersteuning te bieden in woord en daad. Steeds meer zien we mensen die in financiële nood zijn. Juist met de feestdagen willen we ze graag een hart onder de riem steken door op aanvraag kerstbonnen uit te delen van de Poiesz. Tijdens dit ophaal moment is er ook een beker warme chocomel en wat lekkers bij ons te krijgen als verbindingsmiddel om met elkaar in gesprek te gaan. Vaak is er naast financieel nood ook sprake van sociale eenzaamheid.

Stichting Met je Hart Sneek: Kwetsbare ouderen met elkaar verbinden, dat is de missie van deze stichting. Met je Hart is actief in 38 gemeenten. De nadruk ligt in het verschil maken tussen eenzaamheid en gehoord worden. Door eenzame ouderen deel te laten nemen aan activiteiten buitenshuis en met elkaar in contact te brengen ontstaan er mooie gespreken en soms nieuwe waardevolle vriendschappen. Maandelijks gaan de deelnemers aan tafel bij de plaatselijke horeca. Om de juiste doelgroep te kunnen bereiken wordt samengewerkt met huisartsen, fysiotherapeuten en thuiszorgorganisaties zoals buurtzorg Sneek. De groep in Sneek bestaat op dit moment uit 28 ouderen. De gift van OPA dekt de begrote kosten in 2022 over een periode van 3 maanden.

Volunteers in Colombia: Het project “Box2Grow” heeft als doel het empoweren van vrouwen en meisjes in de stad Medellín. De vrouwen en meisjes krijgen boxles en sociaal emotionele vaardigheidstrainingen. Deze meisjes en vrouwen zijn achtergesteld als gevolg van armoede, (seksueel) geweld en drugsmisbruik. Doel van het project is om ze handvatten te bieden om hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te verbeteren. Hierdoor komen ze sterker in de maatschappij te staan en kunnen ze weloverwogen levenskeuzes maken en voelen ze zich gemotiveerd om te werken aan een betere toekomst. Met o.a. de steun van OPA kan dit project ook in 2022 doorgaan.

Colombia: Project Box2Grow
Boxles aan meisjes voor versterken zelfvertrouwen en eigenwaarde

Stichting Present SWF: We ontvingen een aanvraag voor het project “Kerst Engelen 2021”. In de aanvraag stond o.a. het volgende vermeld: “In de adventsperiode wordt aan kwetsbare, eenzame mensen extra aandacht gegeven. Een steuntje in de rug in die donkere periode. Dit kan in de vorm van een kerstpakket voor armlastige of kleine attenties voor mensen die een moeilijke periode doormaken. De stichting Present SWF coördineert dit en wil daardoor mensen bewust maken van de nood van een ander en ontmoeting stimuleren. We verwachten 200 koppelingen”. De gift van OPA dekt alle begrote kosten.