Aanvragen financiële ondersteuning

Kerkelijke, culturele en sociale instellingen, (sport-, muziek- en wijk-) verenigingen en stichtingen in Sneek  kunnen bij OPA een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van een project, activiteit of aanschaf van middelen of materialen. Dit geldt ook voor organisaties die zich inzetten voor humanitaire- en noodhulp. Voorwaarden voor het indien van een aanvraag zijn:

  • De aanvraag is gericht op een positieve bijdrage in algemene zin en gericht op de medemens.
  • De aanvraag valt binnen een tijdsbestek van maximaal één jaar vanaf het moment van de aanvraag.
  • Bij de aanvraag een financiële begroting of onderbouwing en/of recent financieel jaarverslag toevoegen.

De aandacht gaat uit naar goede doelen waarbij de medemens centraal staat. Bij sportverenigingen richten we ons met name op de jeugdafdeling. Belangrijk bij het selecteren en ondersteunen van goede doelen is de zekerheid dat de financiële gift goed wordt besteed en effectief is. Kleinschaligheid van een organisatie, project of activiteit heeft de voorkeur. Er kunnen door een organisatie per kalenderjaar maximaal twee aanvragen worden ingediend.

Indienen aanvraag:

Voor het indienen van een aanvraag kunt u het “Aanvraagformulier voor financiële ondersteuning” downloaden via onderstaande link. Vul de aanvraag in en stuur deze bij voorkeur als PDF bestand samen met een financiële onderbouwing (of begroting) en/of recent (financieel) jaarverslag naar ons e-mail adres opasneek@gmail.com of per post naar OPA Sneek – Heemskerkstraat 3 – 8603 BN    Sneek.

Indien nodig nemen we contact met u op voor aanvullende vragen of informatie. Na ontvangst wordt de aanvraag besproken binnen het bestuur van OPA. U ontvangt van ons bericht over het wel of niet uitkeren van een gift en de hoogte daarvan.als