INZET EN SAMENWERKING VOOR GOEDE DOELEN

Van  betekenis en waarde zijn voor de medemens is waar het bij OPA om draait.

OPA, Oud Papier Aktie Sneek bestaat ruim 45 jaar. Het is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor goede doelen. Dit wordt gedaan door het inzamelen van oud papier en karton. Dit levert geld op. Inkomsten komen van bedrijven en instellingen die een abonnement bij OPA afsluiten voor het afhalen van het papier en karton. Zij betalen hiervoor een abonnementsbijdrage. OPA beschikt over een eigen terrein. Hier wordt het  papier en karton verzameld in vier grote OMRIN containers. Organisaties die zich inzetten voor armoede bestrijding, mensen in nood of humanitaire hulp kunnen bij OPA een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Dit geldt ook voor kerkelijke, culturele en sociale instellingen, (sport-, muziek- en wijk-) verenigingen en stichtingen uit Sneek. De 30 vrijwilligers van OPA zetten zich met veel plezier in voor goede doelen. Altijd met de focus op de medemens, dichtbij maar ook veraf. Van betekenis en waarde zijn voor een ander is waar het bij OPA om draait.

OPA SAMENWERKERS IN ACTIE