Over Ons:

OPA is een stichting met als doel het financieel ondersteunen van goede doelen. Hierbij ligt de nadruk op het steunen van kerkelijke activiteiten, culturele en sociale instellingen, (sport-, muziek en wijk-) verenigingen en stichtingen in Sneek. Een deel van de giften komt ten goede aan humanitaire- en noodhulp.

Historie: OPA bestaat al 46 jaar. Het inzamelen van oud papier begon voor de Gereformeerde kerk in 1977 toen de Zuiderker verbouwd werd. Met de opbrengsten van oud papier kon dat deels bekostigd worden. Dominee Veenendaal was destijds de initiatiefnemer. Nadat dit project was afgesloten is men doorgegaan met het verzamelen van papier. Het aantal adressen groeide en ook het aantal vrijwilligers. Hierdoor konden steeds meer projecten van goede doelen ondersteund worden.

Organisatie: OPA bestaat uit een team van 30 enthousiaste vrijwilligers. Hoofd activiteit is het inzamelen van oud papier en karton. Elke maandag tot en met donderdag rijden zeven verschillende teams op twee bestelbussen diverse routes langs klanten in Sneek. Samen met de BVR beschikt OPA over een eigen terrein waar het opgehaalde papier en karton verzameld wordt in 4 grote containers. Nadat de containers vol zijn worden deze opgehaald en verder verwerkt naar de eindgebruiker door onze partner OMRIN.

Inkomsten: Inkomsten komen tot stand door het inzamelen van oud papier en karton bij bedrijven, scholen en instellingen. Deze organisaties betalen een abonnementsbijdrage op basis van het gekozen abonnement. Er zijn drie abonnementen met verschillende afhaal frequenties; wekelijks, eens in de twee of eens in de vier weken.

Aanvraag voor financiële ondersteuning: Kerkelijke, sociale en culturele instellingen, (sport-, muziek, wijk-) verenigingen en stichtingen in Sneek en organisaties die zich inzetten voor humanitaire- en noodhulp kunnen bij OPA een schriftelijke aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van een activiteit of project. Zie voor informatie onze pagina “Aanvragen“. Gebruik voor uw aanvraag het aanvraagformulier dat u kunt downloaden van onze website. Het bestuur van OPA beslist tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering over het wel of niet toekennen van een gift en de hoogte hiervan. Toekennen van een gift wordt getoetst aan de  interne beleidsnotitie giften.