Aanvragen financiële ondersteuning

Kerkelijke, culturele en sociale instellingen, (sport-, muziek- en wijk-) verenigingen en stichtingen in Sneek  kunnen bij OPA een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van een project, activiteit of aanschaf van middelen of materialen. Dit geldt ook voor organisaties die zich inzetten voor internationale armoedebestrijding  of humanitaire (nood) hulp.

Aan het eind van ieder kwartaal worden de binnengekomen aanvragen behandeld.

Voorwaarden voor het indien van een aanvraag zijn:

  • De aanvraag is gericht op een positieve bijdrage in algemene zin en gericht op de medemens.
  • De aanvraag valt binnen een tijdsbestek van maximaal één jaar vanaf het moment van de aanvraag
  • De aanvraag is noodzakelijk op basis van de liquiditeitspositie en/of (project) begroting.
  • Bij de aanvraag is een financiële begroting of onderbouwing en/of recent financieel jaarverslag toegevoegd.
  • Gaat de activiteit of het project niet door dan verwachten we van de indiener dat het gedoneerde bedrag teruggestort wordt.
 

De aandacht gaat uit naar goede doelen waarbij de medemens centraal staat. Bij sportverenigingen richten we ons met name op de jeugdafdeling. Belangrijk bij het selecteren en ondersteunen van goede doelen is de zekerheid dat de financiële gift goed wordt besteed en effectief is. Kleinschaligheid van een organisatie, project of activiteit heeft de voorkeur. Er kunnen door een organisatie per kalenderjaar maximaal twee aanvragen worden ingediend.

Indienen aanvraag:

Voor het indienen van een aanvraag kunt u het “Aanvraagformulier voor financiële ondersteuning” downloaden via onderstaande link. 

Vul de aanvraag in en stuur deze als PDF bestand samen met een financiële onderbouwing (of begroting) en/of recent (financieel) jaarverslag (Beide in PDF) naar ons e-mail adres opasneek@gmail.com of als het digitaal niet lukt (geprint) per post naar OPA Sneek – Heemskerkstraat 3 – 8603 BN    Sneek.

Indien nodig nemen we contact met u op voor aanvullende vragen of informatie. Ingediende aanvragen worden behandeld tijdens de bestuursvergadering aan het einde van ieder kwartaal. Afhankelijk van de aard  en de urgentie van de aanvraag kan deze ook tussentijds behandeld worden. Na behandeling (dus rond het einde van ieder kwartaal) ontvangt u van ons bericht over het wel of niet uitkeren van een gift en de hoogte daarvan. Mocht uw aanvraag gehonoreerd worden met een donatie dan stellen we een terugkoppeling of kort verslag op prijs na het afsluiten van de activiteit of project. Indien van toepassing wordt een foto of foto’s van de afgeronde activiteit of project ook op prijs gesteld.