INZET EN SAMENWERKING VOOR GOEDE DOELEN

Van waarde en betekenis zijn voor de medemens is waar het bij OPA om draait.

100.000 Euro voor 42 aanvragen in 12 maanden

Tussen september 2021 en september 2022 ontving OPA 42 schriftelijke aanvragen van 30 verschillende goede doelen. Bij alle 42 aanvragen werd een gift verstrekt. 20 aanvragen vallen onder internationale humanitaire noodhulp en armoede bestrijding. Geografisch verdeeld over: Afrika (4x); Azië (2x); Oost Europa (11x); Zuid Amerika (3x). Vanuit stichtingen en verenigingen in Sneek kwamen 22 aanvragen binnen. Op de pagina Goede Doelen leest u hier meer over.

OPA, Oud Papier Aktie Sneek bestaat 45 jaar. Het is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor goede doelen. Dit wordt gedaan door het inzamelen van oud papier en karton. Dit levert geld op. Een belangrijke inkomstenbron komt van bedrijven en instellingen die een abonnement bij OPA afsluiten voor het afhalen van het papier en karton. Zij betalen hiervoor een abonnementsbijdrage. OPA beschikt over een eigen terrein. Hier kunnen bedrijven en particulieren gratis het papier en karton in grote OMRIN containers storten. Organisaties die zich inzetten voor armoede bestrijding, mensen in nood of humanitaire hulp kunnen bij OPA een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Dit geldt ook voor kerkelijke, culturele en sociale instellingen, (sport-, muziek- en wijk-) verenigingen en stichtingen uit Sneek. De 30 vrijwilligers van OPA zetten zich met veel plezier in voor goede doelen. Altijd met de focus op de medemens, dichtbij maar ook veraf. Van waarde zijn voor een ander is waar het bij OPA om draait.

OPA VRIJWILLIGERS IN ACTIE